علم و دامپروری

جداول مهم برای احداث واحد گاو شیری

جدول استاندارد های اندازه گیری عملکرد تولید مثلی :

 

 

مورد

میانگین

مطلوب

نرخ آبستنی (%)

40-45

بالاتر از 50

تعداد تلقیح بازاء هر آبستنی

2/2-8/1

کمتر از 7/1

فاصله زایش (ماه)

15-5/13

13- 12

گوساله های تولیدی   (%)

80-70

بالاتر از 90

روزهای باز

130

105 یا کمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

جدول متوسط روزهای آبستنی 5 نژاد مهم گاو شیری

 

 

آیر شایر

279   روز

براون سویس

290   روز

گرنزی

283   روز

هلشتاین

279    روز

جرزی

279    روز

 

 

 

جدول راهنمای استاندارد مصرف ماده خشک روزانه در گاوهای شیری (برحسب پوند)

 

 

 

هفته پس از زایش

شکم اول

شکم دوم و بالاتر

1

31

35

2

35

42

3

37

46

4

40

48

5

42

53

 

جدول راهنمایی تعداد تلیسه های جایگزین در گله

 

اندازه گله

(مجموع  گاوهای بالغ ٬خشک و دوشا)

75

100

250

400

800

گوساله های 0 تا 2 ماهه

6

8

20

32

64

 

 

تلیسه های

3 تا 5 ماهه

9

12

31

48

96

6 تا 8 ماهه

10

12

31

48

96

9 تا 12  ماهه

13

18

43

72

144

13 تا 15 ماهه

9

12

30

48

96

16 تا 24 ماهه

28

38

95

152

304

مجموع جایگزین شونده ها

75

100

250

400

800

 

 

نسبت مواد معدنی مورد نیاز برای دام :

 

 

روی به مس:    4/1

آهن به مس :1 /40

پتاسیم به منیزیوم: 1/( 5/4)

روی به منگنز :   1/1

مس به مولیبدن  :   1/6

پتاسیم به سدیم : 1/3

ازت به گوگرد:        1/10

کلسیم به فسفر : (5/1)/1