علم و دامپروری

علائم سلامتی گاو بالغ

علائم سلامتی گاو بالغ:

-          دفعات تنفس در دقیقه 20 تا 30 بار.

-          حرکات شکمبه در هر دو دقیقه 5 بار.

-          تعداد ضربان قلب در دقیقه 60 تا 70 بار. 

-          وضعیت حرکات راه رفتن متعادل و بدون لنگش و مدفوع طبیعی باشد.

-          تعداد حرکات سینه در دقیقه مشابه حرکات تنفس.

-          رنگ پلکها طبیعی.

-          پوزه گرم و مرطوب، فاقد تاول.

-          رنگ و علائم پوست و مو شفاف و یکنواخت نرمو بدون پوسته.

-          وضعیت گوشها گرم و طبیعی.

-          وضعیت دم، پوشش یکنواخت و تمیز.

-          درجه حرارت 38 تا 39 درجه سانتیگراد.