علم و دامپروری

راهنمای عملی برای تلقیح گاوهای فحل

اینم کار جدیدم!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

چند تا کار جدید تو زمینه دام دارم که تو همین روزا یکی یکی آپ می کنم . 

امیدوارم که استفاده کنید. 

تلقیح مصنوعی  

 

دانلود کنید

دانلود کنید