علم و دامپروری

راهنمای احداث واحد گاومیش داری

از گاومیش چقدر اطلاعات دارید؟ 

ای هم یه طرح جالب واسه اونهایی که به این حیوان 

علاقه دارند .

امیدوارم که استفاده کنید. 

 

 

راهنمای احداث واحد گاومیش داری.PDF  

دانلود کنید.