علم و دامپروری

تکنولوژی عمل آوری مواد خوراکی

از جمله فایل های پر کاربرد برای هر مهندس علوم دامه . 

امیدوارم که دانلود کنید و ازش به بهترین نحو استفاده کنید.  

یه فایل پاور پوینته. راحت هم دانلود میشه..

 

 

 

 تکنولوژی مواد خوراکی.ppt