علم و دامپروری

سمینتال

این عکس رو براتون می زارم  

چون گوساله ی خیلی قشنگیه.  

نژاد سمینتال .  

به زودی هم در موردش مطلب جالبی میزارم. 

از گوساله های فارم خودمه که خلوصش  به بالای 90 رسیده و  

با کمک این نژاد های گوشتی میشه نیاز گوشت مملکت رو به واردات کاهش داد  

و به صرفه ی اقتصادی برای دامدار نیز هست.