X
تبلیغات
رایتل

علم و دامپروری

اثر تغذیه در رشد قبل و بعد از مرحله شیر گرفتن

نوع و چگونگی تغذیه در رشد و نمو دام ، اثر مستقیم دارد .  هر اندازه دام جوانتر باشد ، نوع تغذیه در رشد آن اثر بیشتری دارد  بالعکس با افزایش شن از اثر تغذیه در میزان رشد کاسته خواهد شد .

 

 

با توجه به اینکه تغذیه یکی از عوامل بسیار مهم و اصلی در رشد محسوب می گردد ولی بین میزان میزان  رشد  ومیزان نیاز به انرژی در دام رابطه مستقیمی وجود ندارد . چرا که در دام جوان بیشترین قسمت انرژی غذا صرف رشد و نمو اعضا می گردد  در صورتیکه در دام بالغ قسمت اعظم انرزی غذا وارد چرخه متابولیسم چربی شده و به چربی ذخیره ای ( آدیپوز ) تبدیل می گردد . بنابراین دام برای تولید یک گرم گوشت 4.1 کیلو کالری انرژی ولی برای تولید یک گرم چربی 9.2 کیلو کالری انرژی نیاز دارد . با توجه به مطالب ذکر شده دامپروران همیشه باید دم جوان را پروار کنند و قبل از پایان مرحله رشد  روانه کشتارگاه گردند تا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد .

 

نتیجه گیری نهایی اینکه  بازده استفاده از مواد غذایی در دامهای جوان بیشتر از دامهای مسن می باشد و خیلی بهتر و بیشتر آن را به فر آورده های مورد نظر تبدیل می کنند .