علم و دامپروری

« بررسی اثرات پودر سیر درمرغان تخمگذار و جوجه های گوشتی »

مقدمه :

سیر با نام علمی  (Allium Sativum )در اکثر نقاط جهان  به عنوان ادویه و داروی گیاهی جهت پیشگیری ودرمان انواع بیماریها (ازجمله بیماریهای قلبی ) مورد استفاده قرار می گیرد.

 (Allicin) ماده مؤثر موجود در سیر می باشد که به مقدار ناچیزی از دستگاه گوارش جذب می شود .

فرآورده های متفاوت سیر که در بازار قابل دسترس هستند به دودسته تقسیم می شوند :

1. محصولات غنی ازآلیسین         

 2. محصولات فاقد آلیسین

 فرآورده های حاصل از عصاره گیری سیر در مرغان دارای اثر هایپوکلسترولمیک  می باشند .

  خواص سیر شامل:
- Hypolipidemic                       - Hypoglycemic           

- Hypothrombotic                               - Hypotherogenic

- همچنین سیر به عنوان کاهنده سطوح کلسترول در مرغان تخمگذارو گوشتی و نیز به عنوان منبع گیاهی محرک رشد در جیره های جوجه های گوشتی معرفی می شود .

بررسی اثرات پودر سیر در مرغان تخمگذار :

در طی مدت تغذیه با سیر ، پارامترهای تولید تخم مرغ  ، وزن تخم مرغ  ، جرم تخم مرغ ، مصرف خوراک ، افزایش وزن روزانه و بازده خوراک تحت تأثیر قرار نگرفتند .

غلظت کلسترول زرده و سرم با افزایش سطوح پودر سیر کاهش خطی داشت .

بررسی اثرات پودر سیر در جوجه های گوشتی :

پودر سیر به عنوان یک ماده آنتی بیوتیکی طبیعی محرک رشد می تواند باعث ارتقاءعملکرد و بهبود کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی گردد.

 پودر سیربا آنتی بیوتیکهای سنتتیک رایج محرک رشد از لحاظ افزایش وزن قابل رقابت می باشد .

سیر همچنین باعث کاهش کلسترول در جوجه های گوشتی می گردد.

تغذیه با پودر سیردر جوجه های گوشتی :

متابولیسم کلسترول و چربی را تغییر می دهد .

از فعالیت 3-hydroxy-3methylglutaryl reductase  و

Cholesterol 7α - hydroxylase جلوگیری می کند.

باعث کاهش خطی  غلظت کلسترول پلاسما ، کبد ، عضله سینه و ران همچنین تری ایسیل گلیسرول شد .

مقالات بررسی شده :

Chowdhury.S.R.‚ Smith .T.K. 2002. Effects of Dietary -

Garlic on Cholesterol Metabolism in Laying Hens . Department of animal and poultry science ‚university of Guelph ‚Ontario‚ Canada N1G2W1

- KONJUFCA. V. H. ‚ PESTI. G. M. ‚. BAKALLI .R. I. (1996-199). Modulation of Cholesterol Levels in Broiler Meat by Dietary Garlic and Copper. Department of Poultry Science ‚ the University of Georgia‚ Athens‚ Georgia 30602-2772