علم و دامپروری

کیفیت واحتیاجات آب گاوهای شیری

مقدمه ای راجع به آب :

عدم عرضه آب کافی یا عرضه آب کم کیفیت به گاوهای شیری سبب کاهش رشد وکاهش تولید شیر می گردد.آب محرک عمل طبیعی شکمبه  و افزایش هضم وجذب مواد مغذی میگردد.آب87 درصد شیر ترشح شده گاو را شامل میشود.آ ب محیطی را برای واکنشهای شیمیایی در بدن  ایجاد می کند .

احتیاجات آب آشامیدینی برای گاو شیری

 

گالن در روز

سن یا تولید

گروه های دام

1.3-2

یک ماهه

گو ساله های هلشتاین

1.5-2.4

دو ماهه

گوساله هلشتاین

2.1-2.8

سه ماهه

کوساله هلشتاین

3-3.5

چهار ماهه

گوساله هلشتاین

3.8-4.6

پنج ماهه

گوساله هلشتاین

5.9-7.1

15-18 ماهه

تلیسه های هاشتاین

7.3-9.6

18-24 ماهه

تلیسه هلشتاین

13-15.5

14 کیلو شیر در روز

گاو های جرزی

13.8-16

14 کیلو شیر در روز

گاوهای گرنزی

14.5-17

 

14 کیلو شیر در روز

 

گاوهای ایرشایر ، براون سوئیس ، هلشتاین

 

24-27

 

24 کیلو شیر در روز

 

38-42

 

37.5 کیلو شیر در روز

 

9-13

آبستن 9-6 ماهه

 

گاوهای خشک

 

مصرف آب در جیره های تمام علوفه ( 80 درصد ماده خشک یا بیشتر ) در سطح بالا تری است

مختصری راجع به احتیاجات و مصرف آب:

محدودیت کم در مصرف آب  مصرف خوراک روزانه را 0.5-1 Kg  کاهش میدهد. مصرف کم آب سبب کاهش در اوج شیردهی  به اندازه  1-2kg میشود.گاوهای شیرده به ازای هر کیلو گرم  شیر تولیدیبه 2.25 آب نیاز دارند .

عواملی که رفتار نوشیدن را تحت تاثیر قرار میدهد:

1)       الگوی مصرف خوراک توسط گاو

2)      راحتی دسترسی به قسمت آبخوری

3)      دمای آب

4)      برتری اجتماعی گاوها

 

الگوی مصرف خوراک: اوج مصرف آب در ساعاتی است که مصرف خوراک به اوج می رسد .

دمای آب : در یک هوای سرد اکثر گاوها آب مایع را یه برف یا تکه های شکسته یخ ترجیح می دهند وخنک بودن آب سبب افزایش مصرف خوراک و آب وافزایش تولید شیر آنها می گردد شاید برای اکثر تولید کنندگان با توجه به هزینه ها و عکس العملهای متغییر خنک کردن آب مقرون به صرفه نباشد .

برتری اجتماعی گاوها:

 تحقیقیات نشان داده است که گاوهای مطیع از آبخوری کاسه ای  مشترک به مراتب کمتر از گاوهای زور گوتر استفاده میکننداین گاوها آب وخوراک کمتری مصرف می کنند و چربی شیر کمتری تولید می کنند روابط اجتماعی به این شکل شاید برای گاودارانی با اهمیت باشد که گاوهای آنها در جایگاههای انفرادی بسته باشند .

 

مشکلات خاص               

 

لوله های پوسیده

نیاز به حداقل 10 کیلو گرم فشار دارد

خیلی اسیدی یا قلیایی ، وجود سولفید هیدروزن

طعم آهن مقدار بالای مواد نامحلول

  جامد 

 

باکتریهای کلی فرم

مواد شیمیایی

محل نادرست ، سطح لغزنده ولیز ، جمعیت بیش از حد گاو

 

دلیل اصلی                          

 

عدم ارایه آب کافی                  

فشار ناکافی در سیستم لوله کشی    

کیفیت بد شیمیایی                    

 

 

 

 

آلودگی                                

 

دسترسی ناکافی گاو به آبخوری    

 

علایم مصرف کم ویا بیش از حد و اندازه گیری مصرف آب:

مصرف کم آب منجر به  کاهش دفع ادرار ومدفوع می گردد و نیز ننجر به کاهش تولید شیر می گردد و مصرف آب بیش از حدمنجر به تولید زیاد ادرار ، مدفوع شل غیر طبیعی و شرایط نفخ نسبی میگردد این ظاهر نفخی  مخصوصآ در گوساله های جوان مشهود است اسهال ناشی از مصرف زیاد آب  از نظر رنگ وبو طبیعی است .

اندازه گیری مصرف آب : وجود دارند که میتوانند جهت مصرف آب را تنها بایستی در لوازم آشامیدن اندازه گرفت تا عرضه آب فراهم شده برای حیوان دقیقآ اندازه گیری شود آب سنجهایی (water meters اندازه گیری جریان آب در لوله های منتهی به آبخوریها به کار گرفته شود

برای به حداقل رساندن اثرات آب وهوا ، داده ها بایستی 5-10 روز جمع آوری شوند مصرف آب از طریق جیره را نیز محاسبه  ( بر اساس درصد رطوبت) و آنگاه کل مصرف روزانه آب را از آب آشا میدنی وجیره حساب می کنیم

کیفیت آب :

کیفیت شیمیایی:

سختی زیاد آب یا باکتری زدایی آن معمولآ هیچ تآثیر معکوسی روی گاو ندارد سطوح بالای سولفات منیزیم در آب میتواند باعث اسهال شده و احتیاجات سلنیم ، ویتامین E ، ومس را افزایش دهد  . سطوح بالای آهن در آب نیز ممکن است نیاز به مس جیره را به خصوص در گاوهای شیرده افزایش دهد  . آبهایی با PH کمتر از(5/5) که اسیدی اند مشکلات مربوط به اسیدوز ملایم را ایجاد می کنند مثل موارد زیر :    

1)      کاهش شیر و درصد چربی شیر

2)      مشکلات  امتناع از خوراک وافزایش وزن روزانه کم

3)      افزایش بیماریهای عفونی ومتابولیکی

4)      افزایش نابار وری

 آب قلیایی (pH بالاتر از 8.5 ) ممکن است مشکلات مرتبط با آلکالوز ملایم مانند کمبود اسیدهای آمینه ،ویتامینهای B وعلایمی مشابه با  اسیدوز ملایم را ایجاد کند . سطح  نیترات (NO3)  بیش از 150 -200  ppm  میتواند مشکلات  تولید مثلی را در گاوهای  بالغ ایجاد کند . سطح بیشتر از 4PPM  نیتریت در آب میتواند برای گاو سمی باشد و علایم آن شامل ، ناباروری کاهش افزایش وزن ، سقط جنین ، ناتوانی تنفسی و بعظآ مرگ می باشد .

 

کیفیت باکتریایی:

آب مصرفی گوساله ها نباید حاوی هیچ باکتری کلی فرمی باشد وبرای گاوهای بالغ تعداد کلی فرمها باید در هر 100 میلی لیتر کمتر از 10 باشد  ، آبهای آلوده به باکتریها ممکن است حساسیت حیوان را افزایش داده یا در طیف وسیعی از مسایل بیماری گاو و.یا گوساله سهیم باشد . ساخت آبخوریها در بالاتر از سطح زمین به محافظت از آلودگی وبه حداقل رساندن آلودگی کمک می کند.تمیز کردن کاسه ها ومخازن آب برای پیشگیری از جمع شدن ذرات غذایی مانده وسایر مواد زاید اهمیت دارد .

کنترل کیفیت آب و امکانات کافی آبخوری:

منبع آب برای گاو را باید سالانه از نظر کلی فرمها ، pH نیترات ،  نیتریت  وکل باکتریها آزمایش کرد مخصوصآ اگر کیفیت آب مشکوک باشد  . بسیاری از آزمایشگاهها خدمات آزمایش آب را ارایه می دهند  . در محل فری استالها یا سالن انتظار شیر دوشی نباید بیش از 20 گاوبه ازلی هر آبخوری وجود داشته باشد  . آبخوریها باید مانند آخورها به راحتی قابل دسترس باشند  . گاوهای شیرده در دوره های تنش حرارتی یا هوای سرد و سطوح یخ زده باید به منبع آب نزدیک باشند . باید مراقب بود تا از تجمع آب اضافی در محوطه ها یا سایر مکانهای حرکت گاو اجتناب شود چرا که ممکن است وقوع ورم پستان وسایر بیماریها  را در کله افزایش دهد .

 

 خلاصه :

علاوه بر پروتئین جیره سطوح انرزی و ماده خشک ، تامین منبع کافی از آب تمیز وتازه یکی از ضروریترین عملیات خوراک دهی است ، نمیتوان حد اکثر کارایی گاو وگوساله را انتظار داشت مگر آنکه کیفیت آب ومصرف آن مطلوب باشد  . اگر شکی در مورد کیفیت آی وجود داشته باشد ف دامپزشک می تواند هر آزمایش لازم را برای ما توصیه و تفسیر کند .

آنالیز منابع آب :

 

مشکلات احتمالی در گاوها

مورد انتظار

میانگین

معیار

کمتراز 5.5 وبیشتر از 5.8

6.8-7.5 ppm

7ppm

PH

بیش از 3000

500 یا کمتر

358

مواد جامد نامحلول

بیش از 2000

250-0

35.5

سولفات

بیش از 2.4

0-1.2

0.23

فلوراید

بیش از 500

0- 43

60.4

کلسیم

بیش از 125

0-29

13.9

منیزیم

بیش از .3

0-.3

0.8

آهن

بیش از 2.

0-.05

-

آرسنیک

بیش از 0.01

0-.05

-

سرب

بیش از 5000

0-400

141

کل قلیائیت

بیش از 05. 0

0-.01

-

کادمیوم

بیش از 100

0-10

33.8

نیترات

بیش از 10-4

0-.01

33.8

نیتریت

بیش از 0.1

0-2

.28

سولفید هیدرورن