علم و دامپروری

تهویه

        تهویه : به تغییر هوا و جایگزین شدن هوای کثیف با هوای تازه اطلاق می شود .        سیستم تهویه کامل : به طور کای یک سیستم تهویه کامل از دو دستگاه جدا از یکدیگر (هواده ها ،و هواگش ها) با روش عملکرد متفاوت نسبت به یکدیگر تشکیل می شود . باید به نحوی با شد این دو سیستم که اثر عملکرد یکدیگر را در موقع استفاده خنثی نکنند.        اهداف تهویه : 1- تامین اکسیژن کافی برای تنفس .

2- خارج کردن بهار آب و تعادل رطوبت

3- دفع آمونیاک

4- دفع 2co (حداکثر2co 3.5% در هوا)

5- دفع3sh (گاز ایندرید سوافورو): (حداکثر مقدار مجاز آن در هوا 2% (در هزار حجم کل هوای سالن )

6- کنترل درجه حرارت

7- تخلیه اجرام مضر و بیماریزا

عدم کفایت تهویه : باعث مرطوب بودن بستر – افزایش درجه حرارت و استنشاق بوی آمونیاک و تعویق رشد و کاهش راندمان تبدیل غذایی می شود .

انواع سیستمهای تهویه :1- تهویه آزاد(طبیعی)2- تهویه اجباری (مکانیکی)

تهویه آزاد : در این نوع تهویه از نیروهای آزاد و طبیعی نظیر صعود گرما و حرکت هوا استفاده به عمل می آید .

مرتب هوای آلوده خارج و هوای تازه جانشین آن می شود.

هوای گرم سبک تر است و به بالا رفته و از سالن خارج می شود از طریق دریچه ها.

عواملی نظیر مه –تابش شدید خورشید –گرمای هوا و...باعث کندی در جابه جایی هوا می شود .

در صورت کاهش اختلاف درجه حرارت پائین تر از 10 درجه سانتیگراد باید با باز کردن پنجره ها ، درها، دریچه ها و سایر مجاری جانشین هوا کمک کرد.

مجاری و کانالهای خروج هوا در تهویه آزاد:

1- باید به شکل دایره یا مربع باشند .

2- دهانه کانالها برای حداکثر m2 100 مساحت سالن m11 محاسبه می شود .

3- مجاری خروجی هوا باید به صورت عمودی و مستقیم تعبیه شود (ارتفاع 50 سانتیمتر)

تهویه اجباری (مکانیکی) :

در این سیستم اجبارا وانتیلاتور استفاده می شود .

انواع تهویه اجباری بر حسب مکانیسم و نحوه کار انها :

1-سیستم تهویه فشار مثبت (فشار بالا)

2- سیستم تهویه فشار منفی (فشار پائین)

3- سیستم تهویه فشار مساوی

 

سیستم تهویه با فشار مثبت : در این سیستم هوای تازه به وسیله وانتیلاتور مستقیما وارد سالن می شود در نتیجه هوای زیادی واترد سالن می شود و فسار بالای داخل سالن بوجود می آید (یان سیستم زیاد استفاده نمی شود )

سیتم تهویه با فشار منفی : خروج هوای سالن از طریق وانتیلاتور صورت می گیرد .

در اثر کاهش فشار هوای داخل سالن هوای تازه به داخل کشیده می شود .

با در نظر گرفتن هوای مورد نیاز نباید در سالن منافذ دیگری وجود داشته باشد .

مجاری ورود و خروج هوا باید طوری تعبیه شوند که مانعی در مسیر جریان هوا نباشد .

        

مزیت سیستم فشار پائین :

هوای کثیف و الوده به راحتی از سالن خارج می شود

فرصت نفوذ به قسمتهای مختلف و محوطه مجاور را پیدا نمی کند

معایب :

چون وانتیلاتور مستقیما در تماس با هوای آلوده سالن است در این صورت امکان کثیف شدن و کاهش مدت زمان بهره دهی آن می شود .

تهویه با فشار مساوی

در این سیستم ورود و خروج هوا هر دو به وسیله وانتیلاتور انجام می گیرد .

معایب و مزایا : معایب و مزایای دو سیستم قبلی می تواند اینجا صادق باشد .

 

8- استفاده از موانعی در هنگام باد که باد مستقیم به وانتیلاتور نخورد و باعث فشار زیاد بر روی انها شود .

چگونگی نصب دریچه های ورودی و خروجی هوا :

در ماههای سرد زمستان به علت حفظ گرمای سالن ورود هوا از طبقات بالا و خروجئ هوا از ظبقات پائین صورت می گیرد .

در ماههای گرم تابستان به علت گرمای زیاد ، ورود هوا از طبقات پائین و خروج از طبقات بالا صورت می کیرد .

-دریچه های ورودی باید قابل تنطیم باشد (دریچه های متحرک)

-         در فصل سرد دریچه ها باید رو به سقف و در فصل گرم رو به کف سالن باز شود .

-         حداقل فاصله بسن دریچه های ورودی هوا و فن بایستی 3 متر یا(10فوت) باشد .

-اندازه ایده آل دریچه ورودی (1- طول 1.5 تا 2 متر) 2- عرض 15 تا 30 سانتیمتر

-         به ازای هر 1000cfm به f2 1 دریچه ورودی هوا نیاز است .

-          

-         در سالنهای سیستم بهتر : باید جلو دریچه مانعی باشد که هوا به کف سالن نخورد .

-         در سالنهای سیستم قفس : باید جلو دریچه مانعی باشد که هوا به کف سالن بخورد .

دستگاه تنظیم تهویه :

-         برای اینکه بتوان هوای مورد نیاز طیور را از طریق سیستم تهویه سالن تنظیم نموده استفاده از دستگاههای تنظیم تهویه ضرورت کامل دارد .

1- ترموستات 2- هیدروستات

-         ترموستات وهیدروستات عکس هم عمل می کنند در نتیجه دستگاه وانتیلاتور باید با یکی از آنها تنظیم شود .

روش دیگر در عمل تنظیم تهویه :

نصب دریچه های متحرک است در مسیر کانالهای خروج هوا که در موقعی که هوا گرمتر باشد این دریچه ها به بالا کشیده می شود و در موفعی که سردتر باشد به پائین کشیده می شود .

اجزای سیستم تهویه :

1- فن ها 2- میزان هوای ورودی و خروجی 3- دستگاه کنترل .

اجزای فن :

1- پروانه : جابه جایی هوا می کند .

2- موتور : پروانه را به حرکت در می آورد : موتور از سه قسمت تشکیل شده 1- پوسته2- استاتور3- رتور .

3- صافی : 1- جلوگیری می کند از ورود اشیاء به داخل پروانه 2- به عنوان محافظ برای اپراتور .

4- جعبه : اجزا فن در داخل آن قرار می گیرند .

انواع فن : 1-  فن خانگی 2- جت فن 3- وانتیلاتور .

 

انتخاب وانتیلاتور :

1- بر حسب قدرت 2- برحسب میزان هوای مورد نیاز تعیین می شود .

قدرت وانتیلاتور : بستکی به 1- بستگی به هوای مورد نیاز 2- سرو صدای مجاز 3- برداشتن مقاومتها .

نکته : با افزایش فشار قدرت وانتیلاتورها به شدت کاهش می یابد .

سرعت هوا در کانالها باید حداکثر معادل 6 متر در ثانیه باشد

مقاومتهایی که باید بر آنها غلبه کرده : 1- مجموع مقاومتهای مجاری و کانالهایی که در جریان تهویه قرار دارند (بر حسب طول و مقطع آنها)

2- فشار احتمالی معکوس

 

نکاتی که در انتخاب وانتیلاتورها باید توجه کرد :

1- بر حسب مقررات و استانداردهای بین المللی ساخته شده باشد

2- فرسایش و استهلاک شدید و نفوذ پذیری نداشته باشد در مقابل رطوبت و ذرات گرد و خاک کاملا عایق باشد .

3- با جریان متفاوت کار کند .

قدرت و تعداد وانتیلاتورها (فن) :

×7.2m3 تعداد مرغ × وزن مرغ = قدرت وانتیلاتورها

ساعت × هر دو کیلو گرم وزن

(که معمولا قدرت وانتیلاتور ها توسط کارخانه جات سازنده مشخص می شود ) .

7.2 × تعداد مرغ = تعداد وانتیلاتورها

      قدرت وانتیلاتور 

محاسبه سطح دریچه های ورود هوا :
در سالنهای باز : به ازای هرcfm4 از قدرت هواکش یک اینچ  مربع پنجره احتیاج است.
درسالنهای بسته : به ازای هر4cfm از قدرت هواکش یک اینچ 1/25 اینچ مربع پنجره احتیاج است .
اگر دریچه نوری در ورودی دریچه هواکش تعبیه شود این میزان را می توان به 1/50 اینچ مربع رسانه .
سرعت حرکت هوا (در ثانیه) ×هوای مورد نیاز ( برسرعت m3  در ساعت) = محاسبه دریچه های ورودی)                                     3600
محاسبه قدرت تعداد هواکشها
به ازای هر پوند از وزن طیر زنده و هر یک درچه فارنهایت در سالنهای باز 12% فوت مکعب در دقیقه و در سالنهای بسته 2% فوت مکعب در دقیقه ( cfm) هوا محاسبه می شود .
تعداد هواکش در محل سالن = تعداد هواکش
قدرت یکی از هواکشها 
فوت مکعب ر دقیقه ( fcm) = درجه کارایی هواکشها
برق مصرفی ( وات(